.

Aftellen naar dinsdag 31 December 2019

Er zal veel veranderd zijn eind 2019


Schaam-Je-Rood is geen partij en behoort niet tot een partij.
De denkers en doeners achter Schaam-Je-Rood zijn gewone mensen zoals jij en ik.
Net als jij hebben wij geen enkel vertrouwen meer in de politiek.
Met welke partij ben jij het nog echt eens?
Moet Rutte niet gewoon weg?
Schaam je Rood is een grote denktank, maar wel een met oplossingen.
Wij werken daar hard aan, debatteren, denken heel eel na en schuwen geen enkel maatschappelijk probleem.
Wij willen dat de wereld mooier wordt dan hij nu is.
Voor iedereen een betere plek. Mensen dieren planten. Voor alles wat leeft.
Nu en later.
Lees en denk jij met ons mee?
"Schaam-Je-Rood" is coming!

MEER NIEUWS..

Schaamrood in Den Haag

16 en 17 maart

Het begin is er: Schaamrood.eu bezoekt Den Haag en deelt flyers uit

Provinciale Staten Verkiezing

20 maart 2019

20 maart 2019: Provinciale Staten Verkiezing en indirect het kiezen van Senatoren van de eerste kamer

Europees Parlement

23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019.AGENDAPUNTEN

ZORG

Minder regelziektes & hokjeskwalen


maar....
snelle adequate zorg voor iedereen en altijd
want...
de zorg in ons land is zorgelijk slecht

DRUKTE

Geef me de ruimte

want...
meer stress, minder intolerantie, meer agressie
en.. dit leidt steeds vaker tot meer geweld
afremming immigratie, ons ooit zo vredig kikkerlandje raakt de kluts kwijt

WONEN

Stop een doorgedraaide woningmarkt!

en... verspreid de huizenmarkt eerlijk voor iedere burger
harde aanpak private partijen
want... de peperdure woningmarkt slaat breuk in de samenleving

KLIMAAT

Moeder aarde schreeuwt om hulp

Wie wil er nu een koufront in juli?
want... de mens roeit alles wat leeft rigoreus uit en stikt dan zelf
Kinderen van nu hebben ook recht op een toekomst
en...fossiele brandstof is zóóóó 1915

GROEN

Groene groei moet groener

want....
Groen verkoelt de stad in de zomer
Groen vermindert de kans op wateroverlast
Groen zorgt voor minder luchtvervuiling
Groen is beter voor schonere productieprocessen.

DIEREN (welzijn)

Alle dieren hebben het recht om zonder leed te leven

en...dierproeven moeten nu eindelijk totally op de schop
Wij - en wij allemaal- zijn moreel verplicht rekening te houden met de behoeften van het dier
Schaamrood stijgt bij stalbranden, productiedieren in kooien en wegkwijnende kippen

ECONOMIE

Op weg naar een betekenis economie

Delen is het nieuwe hebben
want...we moeten per NU duurzaam en circulair samen denken/werken
dus... niet jezelf op de eerste plaats zetten maar zo leven dat iedereen het goed heeft
en...het streven naar betekenis is winstgevend

INFRASTRUCTUUR

Versnipper de Randstad voor ruimte en lucht


met duurzame groenere infrastructuur
windparken, zonne energie, een kustboulevard of grotere delen GROEN
valt heel wat te veranderen.

SAMENLEVING

Breuklijnen in de samenleving


Hoezo?
De breuklijnen verdiepen zich tussen hoger en laag opgeleiden. Arm en rijk
Tussen stad en dorpelingen, tussen verschillende groepen in de samenleving
Dus...schaam je rood en zoek de verbinding en het contact met iedereen op!
Hiervoor presenteren we "uurtje met je buurtje" op: uurtjebuurtje.nl

ONDERWIJS

Eerbied de principes van de open samenleving

Sinds 1917 is vrijheid van onderwijs vastgelegd
De samenstelling van de samenleving is ingrijpend veranderd sindsdien
Grondwetsartikel 23 waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd:
Het legt een maatschappelijke consensus vast die NU niet meer vanzelfsprekend is
(Niet openbare) Scholen zullen ook beoordeeld moeten worden op hun eerbieding van de principes van de open samenleving

SCHAAMROOD

Wie zijn dat?

Schaamrood is geen partij en behoort ook niet tot een partij.

Het verloren vertrouwen in politici heeft geleid tot de behoefte een nieuwe visie over de huidige politieke besluitvorming, hier te delen.

We leven in een tijd van maatschappelijke onrust en onvrede. Scepsis, angst en verwarring over klimaat, zorg, geloof en huisvesting.

De kersverse denktank "Schaam je rood" wil samen met jou nadenken.
Een mooiere wereld laten bloeien. Voor ons en onze (klein)kinderen.
Jouw vragen en suggesties beantwoorden en…. zoeken naar oplossingen!

Lees en denk je mee?

SCHAAMROOD.EU
 

 
 

Contact

Email: info@schaamrood.eu